• +90(232) 479 70 81 / +90(232) 479 47 20

Kurumsal

Çevre Politikası

Üretimden müşteriye teslimata kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygularız;

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı,
 • Taahhüt ederiz.

  İş Sağlığı Güvenliği Politikası

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  başta olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler çerçevesinde;

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
 • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
 • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İş Sağlığı Güvenliği sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı,
 • Taahhüt Ederiz.

  Kalite Politikamız

  Çelebioğlu Kimya Boya olarak; odak noktamız, boya üretiminde ve satışında, kalitemizi sürekli iyileştirmek ve müşteri taleplerinin en üst düzeyde karşılamaktır. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli birer araç olarak görürüz.

  Hedefe ulaşmak için çizdiğimiz rotada;

 • Gelişme ve büyüme için sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan bilimsel yönetim sistemlerini kullanırız.
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için teknolojiye önem vererek ürünlerimizin kalite düzeyini geliştiririz.
 • İnsan kaynağın en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımızın yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmeyi önemser, çalışan memnuniyetini sağlarız.
 • Nitelikli insan kaynağı ile çalışarak; birey, toplum ve ülke değerlerine önem verir, gelişmesine katkıda bulunuruz.
 • Hedeflediğimiz başarıyı, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle bir bütünlük içinde, uzun soluklu stratejik iş ortaklıkları ile geliştirebileceğimiz bilinci ile hareket ediyoruz.

  Çelebioğlu Kimya Boya kalite hedeflerine ulaşmanın anahtarı olarak tüm bu ilkeler doğrultusunda, yasalar ve mevzuatlarla uyum içerisinde, sorumluluklarımızın gereklerini yerine getirerek, "SÜREKLİ GELİŞME" çabası içinde olacağımızı;

  Taahhüt ederiz.